ePošta verze 3.7

Program ePošta je určen pro malé a střední organizace pro komplexní evidenci a správu došlé a odeslané pošty. Program automatizuje většinu činností spojených s touto správou a umožňuje pořizování i správu z více počítačů v síti najednou. Program navíc obsahuje takový výměnný mechanismus, že je možné program provozovat na více pracovištích a přitom sdílet stejná data.
Nová verze programu nyní umožňuje využít databáze poštovních směrovacích čísel pro správné zadávání adresy a obsahuje možnost tvorby vlastního katalogu firem. Kromě toho je program schopen automaticky tisknout poštovní podací archy (včetně formuláře) tak, aby minimalizoval činnosti potřebné ke správě pošty ve Vaší organizaci.

Pro více informací o programu, jeho verzích, vlastnostech, licencích a cenách si prohlédněte leták programu. Z tohoto serveru si můžete program ePošta stáhnout zdarma. Program je součástí řešení pro malé a střední podniky - ePodnik.


Program je nyní nabízen ve verzi Bonus 2009, která je zdarma k dispozici a kompletně funkční. Pro plné využití všech možností programu NENÍ potřeba se jakkoliv registrovat. Tato Bonus verze je plně funkční.


Ovládání:

Program obsahuje velice podrobnou nápovědu po stlačení klávesy F1.

Často kladené otázky (FAQ):

Jakým způsobem nainstaluji program ePošta verze 3.7 na více počítačů, tj. instalace, kdy více uživatelů současně může pořizovat, upravovat a prohlížet společná data.
Program od verze 3.7 build 200 obsahuje novou instalaci, která takovouto konfiguraci značně usnadňuje.
1. Program nainstalujte ve verzi Server (vyberte tuto možnost v průběhu instalace) na počítač (dále ho budeme označovat jako server), kam chcete umístit datový soubor - k tomuto počítači se budou připojovat všichni ostatní uživatelé. Po nainstalování serveru, program na tomto počítači spusťte - dojde k vytvoření nového datového souboru.
2. Program nainstalujte ve verzi Klient (vyberte tuto možnost v průběhu instalace) na všechny počítače, ze kterých chcete pracovat (dále je budeme označovat jako klient). Po spuštění programu z klientů, se zobrazí dialog, ve kterém musíte najít datový soubor, se kterým má program pracovat (pomocí okolních počítačů najděte v síti server a složku, do které jste serverovou část programu nainstalovali). Program si toto umístění zapamatuje a při příštím spuštění již tento datový soubor otevře automaticky.
Pozor: Pokud provedete změnu v umístění datového souboru na serveru, tak po dalším pokusu o otevření programu z klienta se zobrazí zpráva, že nelze otevřít datový soubor - to je způsobeno tím, že program si uložil cestu k datovému souboru, který se nyní snaží otevřít, ale ten tam už není. Spusťte tedy program Client.exe s parametrem /clear, tj. např. z nabídky Start vyberte položku Spustit a zadejte:
"C:\Program files\Pokluda\ePošta\Client.exe" /clear

Mám program ePošta verze 3.7 Bonus a nejde spustit.
Verze Bonus byla časově omezená verze bez dalších omezení, tj. úplná funkčnost programu. Časové omezení již vypršelo a nyní je potřeba stáhnout aktuální verzi programu.

Jak přejít na aktuální verzi programu ePošta verze 3.7?
Pro přechod na novou verzi programu ePošta postupujte takto:

 • Ze serveru www.pokluda.cz si stáhněte nejaktuálnější verzi programu ePošta.
 • Spusťte vaší stávající verzi programu ePošta a proveďte zálohu datového souboru.
 • Spusťte instalační program programu ePošta verze 3.7 - spuštěním staženého programu Posta.exe.
 • Uložte na bezpečné místo jak soubor Posta.mdb tak veškeré zálohy.
 • Odinstalujte program ePošta z vašeho počítače
 • Novou verzi nainstalujte.
 • Program spusťte a vše by mělo normálně fungovat (v případě upgradu z verze 3.5 je navíc nutné spustit konverzní utilitu - více o tomto dále na této stránce).
 • Pokud nastaly problemy, tak obnovte puvodní data ze zálohy nebo nás kontaktujte.
 • Proveďte zálohu datového souboru.

Mám zájem o plné vyzkoušení programu ePošta 3.6 nebo vyšší. Lze omezení Start verze dočasně vypnout, abychom mohli program plně vyzkoušet?
Program od verze 3.7 bonus 2009 je zdarma k dispozici plně funkční. Žádná omezení v něm už nejsou.

Program od verze 3.6 build 191 podporuje tuto možnost. Vyžádejte si DEMO registrační číslo a program se plně odemkne. Jakmile počet položek v datovém souboru překročí počet 10, program se automaticky přepne zpět do Start verze. Pro další plné využití programu je třeba jej registrovat.

Mám registrovanou verzi programu ePošta verze 3.5. Nyní bych rád přešel na verzi 3.6. Jak mám postupovat?
Pro přechod na novou verzi programu ePošta postupujte takto:

 • Ze serveru www.pokluda.cz si stáhněte nejaktuálnější verzi programu ePošta.
 • Spusťte program ePošta verze 3.5 a proveďte zálohu datového souboru.
 • Spusťte instalační program programu ePošta verze 3.6 - spuštěním staženého programu Posta.exe.
 • Novou verzi nainstalujte do stejné složky, kde je nainstalována verze 3.5.
 • Po spuštění nové verze programu ePošta jste upozorněni, že datový soubor nejde otevřít jelikož je ve formátu ePošta verze 3.5.
 • Spusťte konverzní program ePošta36 (Posta36.exe). Pomocí tlačítka [Procházet] vyberte datový soubor Posta.mdb ve složce programu ePošta a spusťte konverzi pomocí tlačítka [Proveď konverzi].
 • Spusťte program ePošta verze 3.6. Nyní by již vše mělo fungovat správně. Pokud jste do programu zadali vlastní formy odpovědi, pak vyvolejte úpravu tohoto číselníku (pomocí nabídky Pošta/ Administrátorské služby/ Číselník 'Forma odpovědi'/ Upravit číselník...) a nastavte výchozí barvy semaforu pro tyto vaše vlastní formy odpovědi.
 • Proveďte zálohu datového souboru.

Má význam přejít z verze ePošta 3.5 na verzi ePošta 3.6?
V programu jsou opraveny chyby z verze 3.5 a dále upraven Katalog firem tak, aby práce s ním byla jednodušší. Pro seznam změn čtěte dále na této stránce.

Jaký je rozdíl mezi registrovanou verzí programu ePošta a verzí Start?
Start verze je k dispozici zdarma ke stažení z tohoto serveru. Tato Start verze se od registrované verze liší několika omezeními. Pokud Vám tato omezení navadí, pak můžete verzi Start používat i pro komerční účely. Seznam omezení verze Start je k dispozici v kontextové nápovědě k programu ePošta - jsou to tato omezení:

 • Program umožňuje do programu přidávat nové záznamy pouze pokud je v aktuálním výběru méně než 100 záznamů.
 • Program obsahuje limity na počet záznamů v číselnících datového souboru.
 • Program neumožňuje provádět zálohu a obnovu datového souboru (zálohy je nutné provádět ručně v systému Windows).
 • Program neumožňuje provádět exporty a importy změn, exporty záznamů a sestavy.
 • Program neumožňuje zpracování hromadné korespondence.
 • Program neumožňuje práci na více pracovištích.
 • Program neumožňuje úpravu číselníků pomocí editoru číselníků (úpravy je třeba dělat ručně v textových souborech).
 • Program neumožňuje převést datový soubor ePošta z verze 3.5 na verzi 3.6.
Pro registraci programu vyplňte formulář registrace.

Proč není možné v programu ePošta verze 3.6 využít datový soubor z programu ePošta verze 3.5?
Ve verzi 3.6 byl změněn Katalog firem tak, že již není třeba zadávat číslo smlouvy. Tato změna si vyžádala takovou změnu ve formátu datového souboru, že není možné použít datový soubor předchozí verze programu. Pro převod datového souboru do formátu, který vyžaduje verze 3.6 programu ePošta, slouží program Posta36.exe - tento konverzní program je možné použít pouze v registrované verzi programu ePošta.

K čemu je vlastně katalog firem?
Katalog firem společně s číselníkem Poštovních směrovacích čísel je k tomu, aby urychlil a zpřesnil zadávání kontaktních informací do programu. Při zadávání města a PSČ stačí klepnout na tlačítko [...] nebo na tlačítko "Databáze PSČ" v nástrojové liště. Využití katalogu firem je opět dvojí. Buďto můžete využít tlačítko "Katalog firem" v nástrojové liště nebo po zadání rodného číslo nebo čísla smlouvy program ePošta automaticky prohledá katalog firem a pokud najde kontakt s daným rodným číslem nebo číslem smlouvy, tak kontaktní informace automaticky vloží do odpovídajících položek. Pro vkládání informací z Databáze PSČ nebo Katalogu firem je třeba být v pohledech Kniha došlé pošty nebo Kniha odeslané pošty. V pohledu Sestavy lze jak Databázi PSČ, tak i Katalog firem, pouze prohlížet.

Při vložení nového kontaktu do katalogu firem dojde k ukončení programu s chybou! V čem je chyba?
Program ePošta ve verzi 3.5 obsahuje katalog firem, ve kterém je nutné zadat pro každý kontakt číslo smlouvy. Toto číslo smlouvy je určeno jako jednoznačný identifikátor každého kontaktu v katalogu firem. Verze 3.6 programu ePošta má katalog firem změněn tak, že již není třeba zadávat číslo smlouvy.

Jak vlastně funguje semafor v pohledu Sestavy? Proč je někdy barva oranžová a někdy červená?
Semafor v pohledu Sestavy slouží k tomu, aby uživatel mohl velmi rychle zjistit, která pošta již je vyřízená, a která na vyřízení teprve čeká. Vyřízená pošta má barvu zelenou (zelená barva se zobrazí i v případě, že nastavíte způsob odpovědi na "Nic"). Nevyřízená pošta má barvu červenou. Pokud jako způsob odpovědi nastavíte "Nevím", pak se zobrazí oranžová barva. Ve verzi 3.5 byla v zobrazování barev semaforu chyba díky které zobrazování barev nebylo správné. Ve verzi 3.6 je již tato chyba opravena.

Stáhnul jsem Váš program z Internetu, ale po jeho nainstalování nejde spustit! Program končí chybou. Co dělám špatně?
Program je vytvořen tak, aby byl pro stažení z Internetu co nejmenší. Díky tomu je program vytvořen tak, že neobsahuje sdílenou knihovnu firmy Microsoft MFC (tato knihovna na většině počítačů je k dispozici). Pokud na Vašem počítači tato knihovna není, pak systém zobrazí tuto chybovou hlášku při spuštění programu. Ze stránky stažení si stáhněte knihovnu MFC a po stažení jej spusťte.

Program se spustí, ale hned končí chybovou zprávou, že nelze otevřít soubor! V čem je chyba?
Tato chyba znamená, že na Vašem počítači není nainstalováno prostředí firmy Microsoft pro přístup do databází Microsoft DAO. Prostředí je k dispozici ke stažení na stránce stažení. Po stažení souboru dao.exe jej spusťte. Program nejdříve vytvoří oficiální instalaci, kterou poté spustí. Při instalaci budete muset zadat několik položek. V prvním kroku instalace zaškrtněte položku JetEngine (ODBC Direct můžete odškrtnout), a ve druhém kroku můžete odškrtnout vše kromě XBase. Program Vás nakonec požádá o vložení třetí diskety. Stačí daný dialog potvrdit tlačítkem Ok a instalace se dokončí.

Problémy:

Pokud program nemůže otevřít databázi a Vy jste si jisti, že daný soubor je k dispozici v adresáři programu, pak tato chyba znamená, že na Vašem počítači není nainstalováno prostředí firmy Microsoft pro přístup do databází Microsoft DAO (pokud máte nainstalován program Microsoft Access, pak toto prostředí na Vašem počítači již nainstalováno je). Prostředí je k dispozici ke stažení na stránce stažení firmy POKLUDA.
Po stažení je třeba spustit program dao.exe. Nejdříve budete požádání o zvolení složky, kde se mají připravit soubory potřebné pro instalaci. Poté se tyto připraví a spustí se samožná instalace Data Access Objects (DAO) Setup. Zaškrtněte instalaci JetEngine 3.5, odškrtněte ODBCDirect a klepněte na tlačítko Next. V dalším kroku odškrtněte vše kromě XBase a klepněte na tlačítko Next. Instalátor začne instalovat a po chvíli si vyžádá vložení třetí instalační diskety. Jelikož Vy máte vše v jedné složce, tak stačí dialog potvrdit tlačítkem OK a instalátor instalaci dokončí.

Pokud program nelze spustit, pak na Vašem počítači není nainstalována poslední verze dynamicky linkované knihovny MFC firmy Microsoft. Knihovna je k dispozici ke stažení na stránce stažení firmy POKLUDA.
Po stažení stačí spustit program vcredist.exe a ten automaticky provede aktualizaci knihovny. Na závěr budete požádání o restartování počítače.

Technická podpora k programu:

Pro aktualizaci cen zásilek použijte nabídku Pošta / Administrátorské služby / Číselník položky 'Ceník zásilek' / Načti ceník ze souboru... a jako soubor vyberte soubor CeníkZásilek.xml (klepněte na odkaz pravým tlačítkem myši - vyvoláte místní nabídku, ze které vyberte položku Uložit cíl jako...).

Program je nyní k dispozici ve verzi 3.7 build 205. Verze 205 se od verze 201 liší opravou funkce 'Export a vyřazení...', která nyní funguje tak, jak je popsáno v nápovědě.

Informace o předchozí verzi 3.7 build 201. Verze 201 se od verze 195 několika novými funkcemi a několika opravami:

 • Dialog Možnosti nyní na kartě Podací archy umožňuje zvolit výchozí typ pošty, který bude použit v dialogu Pošta pro podací archy.
 • Upraven dialog Pošta pro podací archy. Tento dialog nyní zobrazuje ty údaje, které budou potom vytištěny na archu.
 • Při tisku podacích archů na více papíru program tiskne i převod celkové ceny z předchozího listu.
 • Při tisku podacích archů se nyní tisknou správně i halíře.
 • Opravena funkce úpravy číselníku ‘Ceník zásilek‘, která způsobovala při úpravě ztrátu cen.
 • Číselník ‘Ceník zásilek‘ upraven podle aktuálních cen od 1.9.2002.
 • Upraven dialog hledání, který nově umožňuje vyhledávat podle města nebo PSČ.
 • Upraven dialog ‘Upravit šablonu‘ tak, aby bylo možné použit i položky ps_dodkud a ps_vkam (toto byla chyba předchozí verze).
 • Nabídka ‘Pošta‘, nástrojová lišta a místní nabídka byla obohacena o položku ‘Aktualizovat‘, která slouží k aktualizaci změn (vložení, vymazání a úpravy záznamů) provedených ostatními uživateli – toto má význam pouze v prostředí server – klient, kdy s datovým souborem pracuje současně několik uživatelů.
 • Program obsahuje novou instalaci, která umožňuje instalovat program několika různými způsoby: Lokální instalace, Serverová instalace a Klientská instalace – tyto se liší instalovanými komponentami.
Více informací najdete v kontextové nápovědě programu ePošta (po stlačení klávesy F1).

Informace o předchozí verzi 3.6 build 195. Verze 195 se od verze 192 liší pouze opravou chyby mazání kontaktu v katalogu firem (build 195), úpravou ve formuláři podacího archu (build 193) a opravou chyby v dialogu Pošta pro podací archy (build 194).

Informace o předchozí verzi 3.6 build 192: Verze 192 se od verze 3.6 build 190 liší pouze úpravou v chování programu pod operačním systémem Microsoft Windows 95. Ostatních operačních systémů (Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP) se tato oprava netýká. Dále byl aktualizován číselník poštovních směrovacích čísel ze serveru České pošty, s.p.

Informace o předchozí verzi 3.6 build 190: Verze 190 se od verze 3.5 build 173 liší několika novými funkcemi a několika opravami:

 • Opravena chyba semaforu v pohledu Sestavy (pokud se zadalo nevím, tak barva byla červená. Pokud uživatel přidal novou formu odpovědi, tak ta měla oranžovou barvu).
 • Do programu byla přidána nová funkce, která umožňuje při úpravě číselníku forem odpovědi zadat kromě samotného textu formy odpovědi i výchozí barvu semaforu pro danou formu odpovědi.
 • Opravena chyba v dialogu pro úpravu číselníku pracovníků, kde nefungovala možnost zvolit typ uživatele (administrátor, normální, pouze čtení) – přístupová práva.
 • Upraven katalog firem. Nyní již číslo smlouvy není povinným parametrem.
 • Aktualizován číselník Poštovních směrovacích čísel ze serveru České pošty s.p. – datový soubor ze dne 26.2.2002.
 • Aktualizována nápověda a stránka technické podpory k programu.
Více informací najdete v kontextové nápovědě programu ePošta (po stlačení klávesy F1).

Verze 173 se od verze 3.5 build 170 liší několika malými opravami.

 • Dialogy Poštovních směrovacích čísel a Katalog firem byly upraveny tak, aby lépe reagovaly na ovládání klávesnicí.
 • Dialog pro výběr datového souboru Poštovních směrovacích čísel byl upraven tak, aby povolil označit pouze oficiální datový soubor České pošty s.p., tj. souboru, který se jmenuje ZV_PSCOB.DBF.
 • Byla opravena chyba, která způsobovala pozdní uzamykání datového souboru při práci v síti.
 • Nastaveny limity pro číselníky pracovišť, pracovníků, forem odpovědí, typů dopisů a věcí. Všechny kromě číselníku pracovišť mají limit 5 záznamů ve verzi Start a neomezený limit v plné verzi. Číselník pracovišť má limit 4 záznamy ve všech verzích (souvisí s formátem evidenčních čísel). Pokud je limitu dosaženo, zobrazí se chybová zpráva.
 • Sériové číslo bylo přejmenováno na registrační číslo.
 • Byl optimalizován datový soubor, aby byl menší a práce s ním rychlejší (struktura indexů byla změněna).
 • Při nemožnosti otevřít externí editor pro prohlížení LOG souboru se zobrazí chybové hlášení – nyní s ikonou stopky.
 • Aktualizována nápověda.