eDocházka verze 1.3

Program eDocházka je určen pro malé a střední organizace pro komplexní evidenci a správu docházky. Program automatizuje většinu činností spojených s touto správou a umožňuje pořizování i správu z více počítačů v síti najednou.
Program vytváří denní, týdenní a měsíční statistiky. Součástí programu je i modul schopný vytvářet uzávěrku docházky za předem definované období. Veškeré statistiky lze tisknout nebo exportovat do souborů.

Pro více informací o programu, jeho verzích, vlastnostech, licencích a cenách si prohlédněte leták programu. Z tohoto serveru si můžete program eDocházka zdarma stáhnout. Program je součástí řešení pro malé a střední podniky - ePodnik.


Program je nyní nabízen ve verzi Bonus 2009, která je zdarma k dispozici a kompletně funkční. Pro plné využití všech možností programu NENÍ potřeba se jakkoliv registrovat. Tato Bonus verze je plně funkční.


Ovládání:

Program obsahuje velice podrobnou nápovědu po stlačení klávesy F1.

Často kladené otázky (FAQ):

Jakým způsobem nainstaluji program eDocházka verze 1.3 na více počítačů, tj. instalace, kdy více uživatelů současně může pořizovat, upravovat a prohlížet společná data.
Program od verze 1.3 build 091 obsahuje novou instalaci, která takovouto konfiguraci značně usnadňuje.
1. Program nainstalujte ve verzi Server (vyberte tuto možnost v průběhu instalace) na počítač (dále ho budeme označovat jako server), kam chcete umístit datový soubor - k tomuto počítači se budou připojovat všichni ostatní uživatelé. Po nainstalování serveru, program na tomto počítači spusťte - dojde k vytvoření nového datového souboru.
2. Program nainstalujte ve verzi Klient (vyberte tuto možnost v průběhu instalace) na všechny počítače, ze kterých chcete pracovat (dále je budeme označovat jako klient). Po spuštění programu z klientů, se zobrazí dialog, ve kterém musíte najít datový soubor, se kterým má program pracovat (pomocí okolních počítačů najděte v síti server a složku, do které jste serverovou část programu nainstalovali). Program si toto umístění zapamatuje a při příštím spuštění již tento datový soubor otevře automaticky.
Pozor: Pokud provedete změnu v umístění datového souboru na serveru, tak po dalším pokusu o otevření programu z klienta se zobrazí zpráva, že nelze otevřít datový soubor - to je způsobeno tím, že program si uložil cestu k datovému souboru, který se nyní snaží otevřít, ale ten tam už není. Spusťte tedy program Client.exe s parametrem /clear, tj. např. z nabídky Start vyberte položku Spustit a zadejte:
"C:\Program files\Pokluda\eDocházka\Client.exe" /clear

Mám program eDocházka verze 1.3 Bonus a nejde spustit.
Verze Bonus byla časově omezená verze bez dalších omezení, tj. úplná funkčnost programu. Časové omezení již vypršelo a nyní je potřeba stáhnout aktuální verzi programu.

Jak přejít na aktuální verzi programu eDocházka verze 1.3?
Pro přechod na novou verzi programu eDocházka postupujte takto:

 • Ze serveru www.pokluda.cz si stáhněte nejaktuálnější verzi programu eDocházka.
 • Spusťte vaší stávající verzi programu eDocházka a proveďte zálohu datového souboru.
 • Spusťte instalační program programu eDocházka verze 1.3 - spuštěním staženého programu Dochazka.exe.
 • Uložte na bezpečné místo jak soubor Dochazka.mdb tak veškeré zálohy.
 • Odinstalujte program eDocházka z vašeho počítače
 • Novou verzi nainstalujte.
 • Program spusťte a vše by mělo normálně fungovat.
 • Pokud nastaly problemy, tak obnovte puvodní data ze zálohy nebo nás kontaktujte.
 • Proveďte zálohu datového souboru.

Mám zájem o plné vyzkoušení programu eDocházka. Lze omezení Start verze dočasně vypnout, abychom mohli program plně vyzkoušet?
Program od verze 1.3 bonus 2009 je zdarma k dispozici plně funkční. Žádná omezení v něm už nejsou.

Program od verze 1.1 build 080 podporuje tuto možnost. Vyžádejte si DEMO registrační číslo a program se plně odemkne. Jakmile počet položek v datovém souboru překročí počet 10, program se automaticky přepne zpět do Start verze. Pro další plné využití programu je třeba jej registrovat.

Používám beta verzi programu eDocházka. Nyní bych rád přešel na finální verzi programu eDocházka. Jak mám postupovat?
Jelikož formát datového souboru prošel několika změnami v průběhu Beta testování, tak jej není možné ve finální verzi využít. Pro přechod je teda třeba provést Export dat z Beta verze a potom tato data importovat do verze finální. Pro přechod na finální plnou verzi programu ePošta postupujte takto:

 • Ze serveru www.pokluda.cz si stáhněte nejaktuálnější verzi programu eDocházka.
 • Spusťte program eDocházka verze 1.0 Beta a proveďte Export záznamů do XML souboru.
 • Pomocí ovládacího panelu Přidat nebo Odebrat programy odinstalujte Beta verzi programu eDocházka.
 • Nainstalujte program eDocházka verze 1.0 Start.
 • Zadejte registrační číslo pro přechod z verze Start na plnou verzi eDocházka verze 1.0.
 • Spusťte program eDocházka a proveďte Import z textového souboru XML, do kterého jste exportovali data z Beta verze programu.
 • Zkontrolujte data.
 • Proveďte zálohu datového souboru.

Má význam přejít z verze eDocházka verze 1.0 Beta na eDocházka verze 1.0?
Určitě. V programu byla opravena spousta chyb a byly přidány nové funkce, které v Beta verzi nebyly přístupné nebo nebyly úplně odladěny či optimalizovány.

Jaký je rozdíl mezi registrovanou verzí programu eDocházka a verzí Start?
Start verze je k dispozici zdarma ke stažení z tohoto serveru. Tato Start verze se od registrované verze liší několika omezeními. Pokud Vám tato omezení navadí, pak můžete verzi Start používat i pro komerční účely. Seznam omezení verze Start je k dispozici v kontextové nápovědě k programu eDocházka - jsou to tato omezení:

 • Program neumožňuje provádět zálohu datového souboru.
 • Program neumožňuje provádět obnovu datového souboru.
 • Program neumožňuje provádět optimalizaci datového souboru.
 • Program neumožňuje exportovat a importovat data z datového souboru.
 • Program neumožňuje tisknout statistiky.
 • Program neumožňuje práci s více než 5 pracovníky.
 • Program neumožňuje personalizovat příchody/odchody – všichni pracovníci mají stejné důvody příchodu a odchodu.
 • Program neumožňuje změnu hesla pro jednotlivé zaměstnance – všichni zaměstnanci mají prázdné heslo, tj. kdokoliv může vložit příchod/odchod pro kteréhokoliv zaměstnance.
 • Program neumožňuje vytvářet uzávěrku docházky za jiné období než za uplynulých 30 dní.
Tato omezení jsou nastavena tak, aby neomezila práci s programem pro malou firmu, která chce pouze evidovat příchody a odchody zaměstnanců. Některá z těchto omezení lze navíc obejít přes operační systém Windows. Pro plné využití programu, tj. pro odstranění těchto omezení, program registrujte.
Pro registraci programu vyplňte formulář registrace.

Stáhnul jsem Váš program z Internetu, ale po jeho nainstalování nejde spustit! Program končí chybou. Co dělám špatně?
Program je vytvořen tak, aby byl pro stažení z Internetu co nejmenší. Díky tomu je program vytvořen tak, že neobsahuje sdílenou knihovnu firmy Microsoft MFC (tato knihovna na většině počítačů je k dispozici). Pokud na Vašem počítači tato knihovna není, pak systém zobrazí tuto chybovou hlášku při spuštění programu. Ze stránky stažení si stáhněte knihovnu MFC a po stažení jej spusťte.

Program se spustí, ale hned končí chybovou zprávou, že nelze otevřít soubor! V čem je chyba?
Tato chyba znamená, že na Vašem počítači není nainstalováno prostředí firmy Microsoft pro přístup do databází Microsoft DAO. Prostředí je k dispozici ke stažení na stránce stažení. Po stažení souboru dao.exe jej spusťte. Program nejdříve vytvoří oficiální instalaci, kterou poté spustí. Při instalaci budete muset zadat několik položek. V prvním kroku instalace zaškrtněte položku JetEngine (ODBC Direct můžete odškrtnout), a ve druhém kroku můžete odškrtnout vše kromě XBase. Program Vás nakonec požádá o vložení třetí diskety. Stačí daný dialog potvrdit tlačítkem Ok a instalace se dokončí.

Problémy:

Pokud program nemůže otevřít databázi a Vy jste si jisti, že daný soubor je k dispozici v adresáři programu, pak tato chyba znamená, že na Vašem počítači není nainstalováno prostředí firmy Microsoft pro přístup do databází Microsoft DAO (pokud máte nainstalován program Microsoft Access, pak toto prostředí na Vašem počítači již nainstalováno je). Prostředí je k dispozici ke stažení na stránce stažení firmy POKLUDA.
o stažení je třeba spustit program dao.exe. Nejdříve budete požádání o zvolení složky, kde se mají připravit soubory potřebné pro instalaci. Poté se tyto připraví a spustí se samožná instalace Data Access Objects (DAO) Setup. Zaškrtněte instalaci JetEngine 3.5, odškrtněte ODBCDirect a klepněte na tlačítko Next. V dalším kroku odškrtněte vše kromě XBase a klepněte na tlačítko Next. Instalátor začne instalovat a po chvíli si vyžádá vložení třetí instalační diskety. Jelikož Vy máte vše v jedné složce, tak stačí dialog potvrdit tlačítkem OK a instalátor instalaci dokončí.

Pokud program nelze spustit, pak na Vašem počítači není nainstalována poslední verze dynamicky linkované knihovny MFC firmy Microsoft. Knihovna je k dispozici ke stažení na stránce stažení firmy POKLUDA.
Po stažení stačí spustit program vcredist.exe (MFC) a ten automaticky provede aktualizaci knihovny. Na závěr budete požádání o restartování počítače.

Technická podpora k programu:

Program je nyní k dispozici ve verzi 1.3 build 091. Verze 091 se od verze 090 liší novou instalací, která umožňuje instalovat program několika různými způsoby: Lokální instalace, Serverová instalace a Klientská instalace – tyto se liší instalovanými komponentami.

Informace o verzi 1.3 build 090. Verze 090 se od verze 085 liší přidáním několika nových funkcí a opravou chyb z předchozích verzí. Byla opravena chyba v generování chybějících příchodů a odchodů (tato chyba mohla způsobit vygenerování značného počtu záznamů v datovém souboru a tím značné snížení rychlosti programu a jeho odezev). Program nově obsahuje možnost automatického spuštění programu při spuštění Windows a automatického spuštění programu při ukončení práce s Windows.

Informace o verzi 1.2 build 085: Verze 085 se od verze 082 liší opravou chyb kdy program chybně zobrazuje v některých okamžicích pouze jméno prvního zaměstnance a ne jméno vybraného zaměstnance (ačkoliv výpočty jsou správné). Dále nová verze obsahuje možnost změny formátu datumu, tj. nově je možné, aby program kromě data zobrazoval i odpovídající den v týdnu.

Informace o předchozí verzi 1.1 build 082: Verze 082 se od verze 081 liší pouze úpravou v chování programu pod operačním systémem Microsoft Windows 95. Ostatních operačních systémů (Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP) se tato oprava netýká.

Informace o předchozí verzi 1.1 build 081: Tato verze obsahuje opravu chyby zabezpečení programu eDocházka pomocí administrátorského hesla. Nyní je toto heslo uloženo přímo v datovém souboru programu eDocházka a není proto možné zadání tohoto hesla obejít spuštěním klientského programu z jiného počítače.

Informace o předchozí verzi 1.0 build 070 Start: Tato Start verze se od úplné verze liší několika omezeními (viz. dále v textu). Plnou verzi můžete získat tím, že zadáte registračního čísla do programu (nabídka Nástroje/Registrace programu). Možnosti získání sériového čísla získáte na stránce o registraci.